Áno, zvyčajne 50% projektu predstavuje záloha. Pri väčších projektoch je samozrejme výška iná. Čo môžete priemerne rátať, je záloha vo výške 200 EUR.

Záloha plní 2 úlohy:

1. Chráni obe strany, nás aj vás. Keď pracujeme na projekte, sú potrebné aj technické a aj personálne kapacity. Vytvorenie webovej stránky nie je otázkou dňa ani týždňa. Sme si vedomí, že obchodná situácia sa môže zo dňa na deň meniť, takže existuje situácia kde od projektu bude treba upustiť. Z našej strany je však všetko v poriadku. Pre tieto prípady sa používa záloha.

Záloha vám zaplatí zložením záväzku z našej strany, pretože vidíme, že zákazník skutočne chce naše služby, a obracia sa na nás zodpovedne a spravodlivo, takže za svoje peniaze musíte dostať to najlepšie.

2. Vytvorenie webovej stránky si často vyžaduje ďalšie náklady. Napríklad. Zákazník chce na svojom webe fotografie, ktoré našiel na internete. To sa dá dosiahnuť iba získaním súhlasu autora fotografie alebo najčastejšie zakúpením licencie k fotografii. Na rôznych portáloch, kde sa fotografie predávajú, sa ceny pohybujú okolo 10 € za fotografiu. Preto, aby sme nemuseli čakať na finančné prostriedky od zákazníka, môžeme čiastočne čerpať zo zálohy. Klient môže pohodlne zaplatiť ďalšie náklady v primeranom čase, kým môžeme pokračovať v práci na projekte.