Dôležitou úlohou pri vytváraní danej webovej stránky bolo prehľadne predstaviť návštevníkom viac ako 5 služieb súčasne. Dôležitým aspektom bolo tiež, aby boli produkty kategorizované.